Realisatie van het monument

Een korte terug blik.
Met de gemeente Utrechtse heuvelrug is een gesprek gevoerd over de vereisten voor het aanvragen van de benodigde vergunningen. Hierna werden deze aangevraagd. Op 1 mei werd het positieve besluit van de gemeente bezorgd. De bezwaren procedure liep 6 weken. Inmiddels is de vergunning definitief geworden.

Op 26 juni 2013 is opdracht gegeven om met de bouw van het monument aan te vangen.
De opdracht-nemer is ‘Van Krieken kunst @ uitvoering’ te Beek en Donk.

Een monument met 76 namen van de bekende slachtoffers en een algemene tekst ter herinnering aan hen die meer dan 200 Joden hulp en onderdak hebben  geboden.
Een zeer betreurenswaardig verleden met een positieve kant in de vorm van de daadwerkelijke bijdragen van inwoners. Dit laatste geeft hoop voor een toekomst waarin dergelijke geschiedenis niet opnieuw behoeft te worden geschreven.

Op het monument wordt het zonlicht van een nieuwe dag/tijd verbonden worden met

Psalm 22 vers 31.

Gedurende de bouwperiode is intensief overleg gepleegd met de opdrachtgever over vormgeving van onderdelen en het totaal. De vruchtbare samenwerking heeft geleid tot de tot stand koming van het monument.
Op 1 oktober 2013 werd de fundatie aangebracht.

Op 7 november 2013 werd, onder ruime Joodse- en niet Joodse belangstelling, in de Grote Kerk in Driebergen-Rijsenburg een bijeenkomst gehouden. Na een aantal sprekers, zijn de namen genoemd van de bekende slachtoffers. Kinderen van de basisschool “De Dolfijn” noemde de namen van kinderen, die onder andere uit twee kinderhuizen zijn weggevoerd. De namen van ouderen werden ook gelezen door een nabestaande van een verraden echtpaar. Na afloop gingen de bezoekers naar het Wildbaanpark om de onthulling door opperrabbijn B. Jacobs, burgemeester F. Naafs en kinderen van “De Dolfijn” bij te wonen. Wij kijken terug op een geslaagde, indrukwekkende bijeenkomst.