Monument

Uitgangspunten bij het ontwerp:

Het concept ontwerp voor het monument is gemaakt door dr Marcus van Loopik uit Hilversum. Dr van Loopik is een bekend judaicus en kunstenaar. Zijn eerste ontwerp voor een monument sluit heel goed aan bij de doelstellingen van onze stichting.

De realisering is inmiddels voltooid.

Verleden en toekomst zijn tot uitdrukking gebracht bij de materiaal keuze. Zo zijn de namen van de Sjoa slachtoffers vermeld die, gedurende korte- of langere tijd gedurende de tweede wereldoorlog in Driebergen-Rijsenburg verbleven en in de kampen zijn omgekomen.

Daarnaast is de groep van inwoners van Driebergen-Rijsenburg vermeld die Joden hulp hebben geboden.