Monument onderhoud

Nu het monument is gerealiseerd komt de in stand houding aan de orde.
Onderzoek leerde dat een dergelijk monument veelal niet verzekerd is, omdat ze doorgaans eigendom zijn van een gemeente. Het bleek dat veelal gemeenten dergelijke objecten niet verzekeren.

Verdere informatie leidde tot een verzekering die bereid was het object te verzekeren. De jaarlijkse kosten en het hoge eigen risico leidde tot het besluit dat gestreefd wordt naar een reserve om bij calamiteiten het monument te kunnen laten herstellen.

Naast deze post is er sprake van jaarlijkse kosten voor educatieve projecten, onderhoud website en het organiseren van een te plannen jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst.

Uw giften blijven nodig om deze jaarlijkse kosten te kunnen blijven financieren.

Zie voor bedragen onder het kopje financiën.