Stichting

Na enkele jaren van onderzoek zijn ds G.J. Martens en R.A. van der Lee tot het inzicht gekomen dat de gevonden gegevens over de Joden in Driebergen-RIjsenburg tijdens de tweede wereldoorlog bewaard moesten worden en breed toegankelijk gemaakt moeten worden.

De Stichting stelt zich, na de onthulling van het Joods monument, ten doel deze gedenkplaats in stand te houden. Hierbij worden niet alleen de Joodse slachtoffers in herinnering gebracht, maar ook zij die hen hulp boden.