Financiën

Met de beschikbare middelen was het mogelijk om op 7 november 2013 over te gaan tot de onthulling van het Joods monument.
Voor de instandhouding, onderhoud, reservering voor herstel van mogelijke schade, onderhoud van de website en dergelijke is geld nodig.
Wij vragen u dus onze stichting ruimhartig te blijven steunen.

Uw gift aan Stichting Joods Monument 1940 – 1945   Driebergen – Rijsenburg is van groot belang. Wij hopen vele donateurs te werven. Hierna kunt u lezen hoe uw gift fiscaal gezien ook voor u aantrekkelijk kan zijn.
ANBI 
De Stichting Joods Monument 1940 – 1945 Driebergen – Rijsenburg is bij de Belastingdienst aan gemerkt als “ANBI” (algemeen nut beogende instelling). Dat is een van de voorwaarden waardoor fiscaal onbelast kan worden geschonken of nagelaten aan de stichting.
Het rekening nummer van de stichting is NL21RABO0154855812 t.n.v Stg Joods monument Driebergen-Rbg.
Mogelijkheden:
In beginsel is er een drietal mogelijkheden om bij te dragen.
1. Gewone gift.
Uw storting is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als uw totaal aan giften aan ANBI
geregistreerde instellingen in het betreffende jaar hoger is dan 1% van uw drempelinkomen.
(zie hiervoor de detail informatie van de belastingdienst)
2. Schenking.
U kunt als schenker uw gift opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting indien deze is vastgelegd als periodieke schenking in een notariële schenkingsakte of in een schriftelijke overeenkomst. Indien u  gedurende vijf jaren ieder jaar een bedrag schenkt en en aan het bovenstaande is voldaan, is uw schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van uw inkomen en uw donatiebedrag kunt u tussen 30% tot 50% van uw gift terugkrijgen.
Wat moet u doen?
Als u de schenking in gang wilt zetten, neemt u dan contact op met de heer R.A. van der Lee van de stichting.
Uw schenking (donatie dus) maakt u ieder jaar vóór 31 december, gedurende vijf jaren, aan de stichting over. U kunt ons ook een automatische incasso afgeven en wij bieden u tevens de mogelijkheid uw gift uit te spreiden in maand, kwartaal of half jaar. U hoeft er geen omkijken naar te hebben. Natuurlijk moet u wel uw aangifte inkomstenbelasting zelf opmaken en indienen om het voordeel te verkrijgen.
3. Legaat.
Een legaat is een duidelijk genoemd geldbedrag dat u aan een begunstigde kunt nalaten. De begunstigde aan wie u geld geeft, heet een legataris. Een legataris is niet hetzelfde als een erfgenaam. Deze heeft dus ook geen erfgenaamrechten. Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris. U kunt een legataris aanwijzen via een legaatbepaling in uw testament. Duidelijk moet worden omschreven wie de ontvanger is en welk bedrag u precies wilt geven.
Tekstvoorbeeld: Ik legateer aan de ‘Stichting Joods Monument 1940-1945 Driebergen-Rijsenburg’ een geldbedrag van €……,..
Wat moet u doen?
Als u legaat wilt vastleggen, neemt u dan contact op met de heer R.A. van der Lee van de stichting. Omdat de werkwijze voor het vastleggen van een legaat efficiënt is gestructureerd, zal de stichting de kosten van aanvulling van uw testament voldoen .