Comité van aanbeveling

Het bestuur van de stichting heeft onderstaande personen van harte bereid gevonden de doelstellingen van de stichting te ondersteunen. Zij achten het tot stand komen van een monument ter herinnering aan hetgeen gebeurde met Joden, gedurende WOII in Driebergen-Rijsenburg verblijvend, van groot belang. Evenals het levend houden van de herinnering aan de belangrijke inzet van inwoners van onze gemeente om anderen te sparen.
Het comité heeft een belangrijke rol gespeeld in het ondersteunen bij het initiatief tot de inmiddels gerealiseerde plaatsing en onthulling van het monument.
Het comité onderschrijft eveneens van ganser harte de doelstelling van de stichting om projecten uit te voeren op educatief terrein, te blijven herdenken alsmede het monument duurzaam te onderhouden.

Het comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

Mevr. drs A.M. Folman
Prof. J.C.A. Gortemaker, RA hoogleraar Erasmus universiteit
Em. prof. dr B. Goudzwaard, emeritus hoogleraar Vrije Universiteit
Mevr. R. de Haas-Koetser, onderduikster
Dhr. W. Jongeneel, oud burgemeester Driebergen-Rijsenburg
mr F. J. R. Op de Coul, notaris.