Over de stichting

Over de stichting.

Langdurige en zorgvuldige onderzoeken hebben geleid tot het beschikbaar krijgen van veel gegevens over Joden in Driebergen-Rijsenburg gedurende de oorlogsjaren.
De resultaten hebben geleid tot het initiatief een stichting op te richten.

De doelstelling van de “Stichting Joods Monument 1940-1945 in Driebergen-Rijsenburg” bestaat uit twee hoofdpunten.

De eerste is het realiseren van een gedenkplaats voor de Joodse slachtoffers die gedurende enige tijd, gedurende de oorlogsjaren, in Driebergen-Rijsenburg verbleven en in de kampen zijn omgebracht. Daarnaast het aandacht geven aan de, zoals dat in Joodse traditie wel wordt genoemd, rechtvaardigen onder de volkeren, die Joden, met gevaar voor eigen leven, verborgen hielden of hulp boden.
Deze doelstelling is inmiddels bereikt.

De tweede doelstelling is het duurzaam onderhoud van het monument, het verzorgen van educatieve activiteiten/projecten voor scholen in de regio alsmede bewoners en bezoekers van Driebergen-Rijsenburg. Overdracht en behoud van kennis en waarden betreffende houding ten opzichte van Joden en andere volkeren wordt benadrukt.
De tweede doelstelling behoeft permanente aandacht.

Het stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter en een secretaris/penningmeester.

“Gedenken leidt tot verlossing….”

Een plaats om te gedenken is van grote betekenis om richting te bepalen voor de toekomst.
De namen van slachtoffers zijn vermeld in een lijst op de site en zijn aangebracht op het monument. Een laatste rustplaats is er, voor zover bekend, veelal niet.

Mogen hun zielen gebundeld worden in de bundel van de Eeuwige.

In de site zijn de namen van Joodse onderduikers voor zoveel bekend, opgenomen. Dit tevens voor hen die ze verborgen hebben gehouden.