Contact

Graag vernemen wij uw opmerkingen over deze site en vooral ook verbeteringen en/of aanvullingen die kunnen leiden tot het zo goed mogelijk vastleggen van de nu nog beschikbare gegevens.

U kunt zich dan wenden tot de secretaris-penningmeester van de stichting.

Hij is te bereiken via e-mail: info@jmind.nl