Vries, Joseph Philip de

Joseph werd geboren te Amsterdam op 28 december 1935. Hij verbleef in het kinderhuis ‘de Viersprong’ aan de Arnhemsebovenweg 40.

Arnemsebovenweg 40

De leiding van het huis, waar meer dan 20 Joodse kinderen waren ondergebracht, was in handen van Suus Dermout en Mien Deenik. Meer dan 15 kinderen werden op 6  januari 1944 opgepakt en naar Amsterdam vervoerd. Hij werd van Amsterdam naar Westerbork gebracht op 12 januari 1944 en vandaar naar Auschwitz waar hij werd omgebracht op 28 januari 1944.

Hij bereikte de leeftijd van 8 jaar.

Zijn vader Siegfried Leonard de Vries werd omgebracht op 21 mei 1943 in Sobibor; zijn moeder Charlotte de Vries-van Praag op de zelfde datum ook in Sobibor.

De commissaris van politie te Haarlem verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Joseph Philip Leonard de Vries, wonende te Haarlem. Hij had zonder de daartoe vereiste vergunning zijn woonplaats verlaten. Met deze omschrijving werden joden aangeduid die waren ondergedoken.
Algemeen Politieblad, nr 1, 7 januari 1943, 12, bericht 57