Nathan –Cohn, Anna

Anna werd geboren in Beuthen op 9 december 1865. Zij was weduwe van Philip Nathan. Zij verbleef in de oorlog in Driebergen-Rijsenburg aan Traay 238.

Traay 238

Zij verliet dit adres op 2 september 1942. Laatst bekende adres: Kloveniersburwal 170/171 te Amsterdam.

Zij werd op 29 januari 1943 binnen gebracht in Westerbork. OP9 februari 1943 werd zij op transport gesteld naar Auschwitz waar zij werd omgebracht op 12 februari 1943.

Anna bereikte de leeftijd van 77 jaar.