Ehrlich-Levy, Adelheid

Adelheid was een dochter van Joseph en Sara Levy en werd geboren op 27 december 1864 in Bitburg. Zij verbleef in de oorlog in Driebergen-Rijsenburg aan de Traay 1.

Traay 1

Laatst bekende adres: Willinkplein 29II te Amsterdam. Zij werd in januari 1943 binnen gebracht in Westerbork in barak 65. Zij werd omgebracht in Auschwitz op 19 januari 1943.

Adelheid bereikte de leeftijd van 78 jaar.