Carlebach, Siegfried Salomon (Bobbel)

Salomon werd in Leipzig geboren op 10 november 1919.

Hij was een zoon van Moses Carlebach en Recha Cohn. Zijn verblijfplaats in Driebergen is niet bekend. Laatst bekende adres: Oranje Nassaulaan 45 te Amsterdam.

Salo Carlebach was geen Amsterdammer, maar was geboren in Leipzig op 10 november 1919. Hij woonde voor en aan het begin van de oorlog wel in Amsterdam, te weten op de Oranje Nassaulaan 45h. Het is aannemelijk dat zijn ouders naar Nederland gevlucht waren.

Salo was onderwijzer van beroep en kwam al aan het begin van de oorlog in Westerbork terecht. Hij was daar naartoe gestuurd door de Joodse Raad om Joods onderwijs te geven en mee te helpen met het jeugdwerk. Hij zette veel zaken op binnen Westerbork, tot en met het houden van ouderavonden om te praten over de problemen van de kinderen. Hij kreeg daar het vertrouwen van veel van de kinderen en werd alom bewonderd als leraar. Op 15 juli 1942 vertrok uit Westerbork de eerste deportatietrein naar Auschwitz. In deze trein zat een grote groep kinderen, Salo zag de transportlijst en ging daarna naar SS-Sturmbahnführer Deppner. Salo meldde Deppner dat hij mee wilde naar het Oosten. Deppner was verbaasd en vroeg hem waarom. Salo antwoordde dat hij daar wilde zijn waar de kinderen waren, omdat dat belangrijk voor hem was. Salo ging mee en kwam om in Auschwitz tussen 25 en 30 september 1942. Het werk van Salo Carlebach werd in Westerbork voortgezet door Leo Bluhmensohn, die de oorlog overleefde.

Hij werd van Westerbork op 17 juli 1942  naar Klein Auschwitz gedeporteerd.

Hij kreeg nr 47188

Op 25 augustus 1942 werd hij omgebracht. “Officiële” doodsoorzaak heart muscle weakness.

Siegfried bereikte de leeftijd van 22 jaar.