Weisselberger –Wilhartitz, Helene

Helene werd geboren in Wenen op 21 juni 1880. Zij verbleef in de oorlog in Driebergen-Rijsenburg aan Buntlaan 30, Engweg 4 en Loolaan 18.

Buntlaan 30

Laatst bekende adres: Rusthuis Dresden Stadhouderskade 153 te Amsterdam.

Helene werd op 24 september 1942 binnen gebracht in Westerbork. Op 2 oktober 1942 werd zij op transport gesteld naar Auschwitz, waar ze op 5 oktober werd omgebracht. Helene bereikte de leeftijd van 62 jaar.