Moser –Liebenfeld, Else

Else werd geboren in Bochum op 24 februari1874. Zij verbleef met haar zuster Meta Kan-Liebenfeld in de oorlog in Driebergen-Rijsenburg aan de Lindelaan 22 en Loolaan 18.

Loolaan 18

Laatst bekende adres: Bieschboschstraat 42 te Amsterdam. Zij werd op 6 april 1943 binnen gebracht in Westerbork. Op 13 april 1943 werd zij op transport gestelt naar Sobibor waar ze werd omgebracht, gelijktijdig met haar zus, op 16 april 1943.

Else bereikte de leeftijd van 69 jaar.