Moral, Helmut

Helmoet werd geboren in Posen op 19 september 1893. Hij verbleef in de oorlog in Driebergen-Rijsenburg aan de Sterrenboschlaan 18.

Sterrenboschlaan 18

Vanhier dook hij onder. Hij werd op 12 januari 1944 binnen gebracht in Westerbork. Hij kwam terecht in strafbarak 67 ( mogelijk omdat hij onderduiker was geweest). Op 3 maart 1944 werd hij op transport gesteld naar Auschwitz. Aangenomen wordt dat hij werd omgebracht in Midden-Europa op 31 juli 1944. Helmut bereikte de leeftijd van 52 jaar.