Hovenman, Philip

Philip werd geboren in Sneek op 21 december 1915.

Hij was een zoon van Herman Hovenman, die omgebracht werd in Sobibor op 4 juni 1943 en van Eva Hovenman- van Dam, die eveneens daar op dezelfde dag werd omgebracht.

Hij was gehuwd met Elize Charlotte de Vries die gelijktijdig met hun pas geboren dochter Johanna werd omgebracht in Auschwitz op 26 maart 1944.

Hij verbleef in de oorlog in Driebergen-Rijsenburg op een onbekend adres.

Laatst bekende adres: Bieschbosstraat 73 Amsterdam.

Hij werd omgebracht in Midden-Europa op 31 maart 1945.

Philip bereikte de leeftijd van 29 jaar.