Eichenberg, Harri

Harri werd geboren in Adelebsen op 21 januari 1881.

Hij verbleef met zijn vrouw Margerethe Hirschfeld  en zoon Werner in de oorlog in Driebergen-Rijsenburg aan de Traay 223.

Traay 223

Laatst bekende adres:N. Amstellaan 7 te Amsterdam.

Harri werd op 6 mei 1943 binnen gebracht in Westerbork barak 55. Op 11 mei 1943 werd hij op transport gesteld naar Sobibor waar hij werd omgebracht op 14 mei 1943.

Harri bereikte de leeftijd van 62 jaar.