Rachal Hakker-Zwarenstein en Phillipine Hakker

Moeder Rachal Hakker-Zwarenstein en dochter Phillipine Hakker verbleven bij de zusters Moerman aan de Arnhemsebovenweg 181 a (thans 215).

Na hun vertrek uit Scheveningen woonde ze bij de zusters Moerman. op 21 september 1943 werden zij na verraad opgepakt en naar het politiebureau in Driebergen gebracht. Mogelijk zijn ze vandaar naar Den Haag gebracht. Op 29 september 1943 werden zij beiden in kamp Westerbork opgesloten in de strafbarak 67. Van daar werden ze naar Auschwitz doorgestuurd

Rachal Hakker-Zwarenstein werd in den Haag geboren op 18 december 1887 en in Auschwitz omgebracht op 22 oktober 1943 samen met haar dochter.

In onderstaande brief wordt de mogelijkheid geschetst hoe de arrestatie is verlopen en door wie deze is verricht. De namen noch de instanties zijn tot nu toe niet aangetoond juist te zijn.